Zasady rezerwacji kociąt z Białorusi.

Kocięta można zamawiać drogą telefoniczną i/lub za pomocą poczty elektronicznej.

 • jeśli osoba zainteresowana danym zwierzakiem prosi, aby go zarezerwować, wówczas na stronie hodowli kociakowi zostaje przypisany status „wstępnie zarezerwowany”;

 • po otrzymaniu zaliczki, na stronie hodowli przypisujemy kociakowi status „zarezerwowany” i to oznacza, że kocię nie jest już dostępne dla innych chętnych;

 • jeśli po nadaniu statusu „wstępnie zarezerwowany”  w ciągu trzech dni nie wpłynie zaliczka, a kociakiem zainteresuje się ktoś inny, kto wpłaci zaliczkę, wówczas kociak otrzymuje status „zarezerwowany”, jednak z przypisaniem do osoby, która dokonała wpłaty.

 • wstępna rezerwacja może mieć miejsce także wtedy, gdy ktoś potrzebuje krótkiego czasu do namysłu. Na przykład waha się w związku z wyborem koloru lub musi jeszcze przedyskutować sprawę z innymi członkami rodziny itp.

  W takim przypadku określa się konkretny dzień, w którym musi zostać podjęta ostateczna decyzja.

 

Ważne:

 1.  Termin odbioru kota jest ustawiany na konkretny dzień w konkretnym miejscu miasta Warszawa.
  Jednak prosimy pamiętać, że przy długotrwałym braku kontaktu ze strony przyszłego opiekuna, niestety przepada wpłacona zaliczka, a my mamy prawo przekazać kociaka innej osobie.

 2. Wpłacona zaliczka przepada także w przypadku rezygnacji z odbioru zarezerwowanego kociaka, przy czym nie dotyczy to sytuacji, gdy wpłacający zaliczkę uzgodni z hodowcą zamianę  – przed odbiorem – kocięcia na inne wolne wynikającą np. z chęci zmiany koloru.

 3. W szczególnych przypadkach możliwe jest przeniesienie zaliczki na kocię z przyszłego miotu.

 4. Kocięta są organizmami żywymi i tak samo jak ludzie mogą zachorować (np.zaziębić się).
  W takich przypadkach niezwłocznie informujemy nowych opiekunów o konieczności zmiany terminu odbioru kocięcia, jeśli taki termin został już ustalony.
  Taka sytuacja jest traktowana jako przypadek losowy, za który nie możemy ponosić odpowiedzialności.

Zakup zwierzęcia powinien być sytuacją dobrze przemyślaną i uwzględniającą odpowiedzialność, która z tego wynika, również odpowiedzialność za własne decyzje.

Wplata zaliczki oznacza zgodę na powyższe warunki rezerwacji.

Płatność kosztów kota jest wysyłana do właściciela kota i podatek opłacany przez właściciela kota w Białorusi.

 

Jeśli kociak jest wolny i chcemy go zarezerwować należy skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem

+48 792 738 933 lub +48 780 002 722  

oraz dokonać wpłaty zadatku w wysokości 1000 zł (nie mniej jak 600 zł)  złotych na numer konta podany poniżej. Wpłata drugiej części za 3-7 dni przed dostawą.

 

Aby przyspieszyć proces rezerwacji prześlij na email  axadan@wp.pl dowód wpłaty.  Dowód przelewu jest także potwierdzeniem rezerwacji kociaka.

Aksana Danilawa

05-500 Warszawa

Numer Konta:

10 1160 2202 0000 0003 7567 1730

Wzór naszej umowy kupna sprzedaży